Zásady ochrany osobních údajů

Účinnost ke dni 6. července 2020

ÚVOD

Tyto zásady ochrany osobních údajů (tyto “Zásady”) jsou poskytovány s cílem objasnit, jak Ashoka (“Ashoka” nebo “My” v odpovídajících pádech) nakládá s informacemi a jaké možnosti se Vám nabízejí, abyste měli kontrolu nad tím, jak se údaje, které Vás přímo či nepřímo identifikují, na internetových stránkách Ashoky (souhrnně “stránky”) shromažďují a jak tyto údaje využíváme. Jsme společností založenou ve Spojených státech amerických s ústředním místem podnikání se sídlem v 1700 North Moore Street Suite 2000, Arlington, VA 22209, USA. Pro účel Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme správcem osobních údajů. Našim zástupcem v Evropské unii je Ashoka Gemeinnützige GmbH, společnost s ručením omezeným s identifikačním číslem FN 362512g se sídlem ve Vídni v Rakousku s místem podnikání na adrese Haus der Philantrophie, Schottenring 16, 3. OG, Vídeň, Rakousko. Vaše osobní údaje používáme výhradně v souladu s níže uvedenými Zásadami a v souladu s platnou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů včetně GDPR.

Oficiálním jazykem těchto Zásad je angličtina, pokud místní právní řád nestanoví něco jiného. Jakýkoli překlad Zásad má pouze nezávazný informační charakter. V případě rozdílů mezi anglickou a jakoukoli jinou verzí těchto Zásad je anglická verze Zásad rozhodující.

Prosím, tyto Zásady si přečtěte pečlivě, abyste porozuměli Vašim právům v souvislosti s Vašimi osobními údaji a tím, jak tyto údaje shromažďujeme, využíváme a zpracováváme. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, a to byť jen s některou jejich částí, na stránky prosím nevstupujte. Tyto Zásady nabývají účinností k datu, které je uvedeno výše. Tyto Zásady mohou podléhat změnám, jak je blíže popsáno v části “Změny Zásad ochrany údajů”.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Webové servery umožňující přístup na naše stránky shromažďují během návštěv uživatelů standardní log informace. Tyto informace jsou používány k tomu, aby bylo možné řešit a odstraňovat technické závady na stránkách, což se vztahuje také na výkonnostní a bezpečnostní funkce. Vedle serverových logů používají stránky také služby Google Analytics, které nám umožňují vyhodnocovat, jak uživatelé na stránky vstupují a jak naše stránky používají. Toto se děje pomocí shromažďování malého množství informací, např. statistiky využití a telemetrických informací včetně anonymizované verze Vaší IP adresy. Tyto informace slouží k tomu, aby bylo možno vytvořit celkovou statistiku vztahující se k fungování a užívání stránek, např. i ke zjišťování, kdy jsou stránky zobrazovány, které vnější stránky odkázaly návštěvníky na naše stránky, jakož i dalších informací, které nám pomáhají porozumět tomu, jak jsou naše stránky používány a jak by jejich fungování mohlo být v budoucnosti vylepšeno.

Stejně jako jiné služby, Google Analytics používají soubory cookies první strany, aby bylo možno sledovat vzájemnou komunikaci a, stejně jako v našem případě, shromažďovat informace o tom, jakým způsobem návštěvníci naši stránku využívají. Tyto informace jsou používány k sestavování zpráv a vylepšování našich stránek. Tyto zprávy odhalují webové trendy, aniž by jejich prostřednictvím docházelo k identifikaci jednotlivých návštěvníků. Od používání služby Google Analytics můžete odstoupit, což nebude mít na Vaši zkušenost při návštěvě našich stránek vliv – pro více informací ohledně možnosti odstoupení od služby Google Analytics na všech stránkách, které používáte, navštivte tento odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Celkově vzato, když naše stránky navštěvujete, dochází k náhodnému shromažďování informací týkajících se pouze Vaší IP adresy a případně také informací o Vašem prohlížeči či zařízení, což nám umožňuje poskytnout Vám přístup na naše stránky a ke vhodnému obsahu. Jsou však i takové jednotlivé stránky, na nichž budete nuceni poskytnout další osobní údaje, abyste se mohli zaregistrovat, poskytnout dar, oslovit nás, požádat o novinky a aktualizace, anebo provádět jiné transakce prostřednictvím našich stránek.

Takové osobní údaje budou zahrnovat:

 • jméno, adresu, webové stránky, přezdívku užívanou na sociálních sítích a kontaktní informace
 • organizaci (včetně jejího názvu, webových stránek, telefonního čísla a adresy), obor činnosti, jazyky a lokaci
 • odpovědi na dotazníky, které se rozhodnete zodpovědět

Dále, stránky Vám umožňují odeslat Vaše osobní údaje jakožto součást Vaší žádosti o práci prostřednictvím Job Boardu:

 • Jméno, kontaktní informace, pracovní zkušenosti, vzdělání a kvalifikaci, schopnost pracovat v zemi, v rámci níž se ucházíte o práci, a jakékoli další informace, které se rozhodnete připojit či nahrát na Job Board.
 • V souvislosti s Vaší žádosti můžeme obdržet informace od třetích stran, např. osob dávajících doporučení a náborových pracovníků.

Poskytnout nám můžete také osobní údaje týkající se jiných osob, např. když nám doporučíte ke spolupráci partnera, anebo potenciálního zaměstnance. V rámci tohoto postupu nám budete muset poskytnout osobní údaje zahrnující například jméno, kontaktní informace, lokaci, organizaci, obor činnosti a další informace o těchto osobách, kterými nejste Vy sami. V takovém případě souhlasíte a potvrzujete, že jste takové osoby o souhlas poskytnout osobní informace požádali a jejich výslovný souhlas jste obdrželi ještě před zasláním těchto osobních údajů nám. Ashoka tento souhlas potvrdí v rámci jednoho (1) měsíce od přijetí informací s použitím poskytnutých kontaktních informací. Pokud potvrzení o souhlasu vyjádřeno nebude, Ashoka takové osobní údaje vymaže.

JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Vzhledem k našemu opodstatněnému zájmu pohotově reagovat a zajistit řádné fungování našich produktů a organizace, Vaše údaje budeme používat k tomu, abychom: zpracovávali dary, poskytovali vyžádané informace o naší organizaci, vyhodnocovali uchazeče o zaměstnání, vyhodnocovali uchazeče o partnerství, zodpovídali dotazy na informace včetně kontaktních týkajících se našich zaměstnanců a také abychom zpracovávali zodpovězené dotazníky, které nám zašlete. Osobní údaje také využíváme k tomu, abychom mohli zdokonalovat naše stránky a zajistit, že zobrazovaný obsah na našich stránkách nejlépe vyhovuje Vám a Vašemu zařízení. Dále díky osobním údajům můžeme spravovat naše stránky a pracovat na dalších interních procesech týkajících se například odstraňování závad, datových analýz, testování, výzkumu, statistických a průzkumných účelů. V neposlední řadě můžeme s pomocí osobních údajů udržovat naše stránky bezpečné a dobře chráněné.

S Vaším souhlasem použijeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám zasílali informace, které pro Vás budeme považovat za relevantní, což se týká zejména newsletterů a marketingových sdělení. Takový souhlas můžete kdykoliv odvolat tím, že využijete odkaz na odhlášení z odběru, anebo odesláním takového požadavku na adresu privacy@ashoka.org.

O osobní údaje se budeme dělit s našimi partnery, přidruženými organizacemi, konzultanty a poskytovateli. Naše dohody s těmito stranami vyžadují, aby Vaše osobní údaje uchovávali v důvěrnosti a aby Vaše osobní údaje používali pouze v rozsahu nezbytném k výkonu svých funkcí, k žádnému jinému účelu. Smluvně spolupracujeme také s jinými společnostmi a jedinci (souhrnně „poskytovatelé služeb“), aby naším jménem prováděli některé funkce:

 • Používáme poskytovatele služeb třetích osob, Click and Pledge a Stripe, aby bezpečně prováděli transakce platebními kartami. Pro více informací o nakládání s osobními údaji ze stran Click and Pledge a Stripe, navštivte odkaz Privacy Policy (zásasy ochrany údajů ze strany organizace Click and Pledge) a odkaz Privacy Policy (zásady údajů ze strany organizace Stripe).
 • Používáme služeb třetích osob, Google Analytics, abychom shromažďovali standardní log informace a podrobnosti o vzorcích chování návštěvníků. Děláme to proto, abychom zjistili například to, kolik návštěvníků navštěvuje konkrétní stránky. Tyto informace se zpracovávají způsobem, který neumožňuje kohokoliv identifikovat. Nepokoušíme se, a nepovolujeme ani společnosti Google, aby se pokoušela, zjistit identitu návštěvníků našich stránek. Pro více informací ohledně ochrany soukromí ze strany Google Analytics, navštivte tento odkaz: Privacy Policy.
 • Používáme služeb třetích osob, Form Assembly, abychom zpracovávali data bezpečně zaslaná prostřednictvím našich stránek. Pro více informací ohledně ochrany soukromí ze strany Form Assembly, navštivte tento odkaz: Privacy Policy.
 • Používáme služeb třetích osob, Salesforce, abychom mohli spravovat jednotlivá data, které usnadňují naši komunikaci, zaznamenávají dary a zpracovávají doporučení. Pro více informací ohledně ochrany soukromí ze strany Salesforce, navštivte tento odkaz: Privacy Policy.
 • Používáme služeb třetích osob, DotMailer, abychom mohli navázat naši komunikaci prostřednictvím emailů. Shromažďujeme statistiky o otevírání a klicích s využitím pro obor standardních technologií, abychom mohli sledovat a zlepšovat naši komunikaci. Pro více informací ohledně ochrany soukromí ze strany DotMailer, navštivte tento odkaz: Privacy Policy.
 • Používáme služeb třetích osob, Amazon Web Services, k hostingu našich stránek. Náhodně shromažďujeme standardní log informace, které nám umožňují odstraňovat závady v rámci síťové infrastruktury. Pro více informací ohledně ochrany soukromí ze strany Amazon Web Services, navštivte tento odkaz: Privacy Policy.
 • Používáme služeb třetích osob, Cloudflare, abychom zabezpečili stránky, zrychlili je a navýšili výkon. Pro více informací ohledně ochrany soukromí ze strany Cloudflare, navštivte tento odkaz: Privacy Policy.
 • Používáme služeb třetích osob, Jobvite, které nám poskytují funkce sledování přihlášek k zaměstnání. Shromažďujeme osobní údaje o žadatelích o práci v organizaci Ashoka a přidružené informace jako například doporučení, což slouží k identifikaci a hodnocení žadatelů o zaměstnání, zjištění a potvrzení jejich kvalifikace, kontrole doporučení, komunikaci s žadateli, což se týká také zasílání oznámení o nabídce nových pracovních míst, které odpovídají zájmům zájemců či jejich profilu. Je-li uchazeč o zaměstnání úspěšný, slouží služby také k vytvoření záznamu o zaměstnání a dále ke statistickým účelům. Pro více informací ohledně ochrany soukromí ze strany Jobvite, navštivte tento odkaz: Privacy Policy.

Podnikneme všechny rozumné kroky k tomu, abychom zajistili, že poskytovatelé služeb uchovají Vaše osobní údaje v důvěrnosti a že Vaše osobní údaje použijí pouze v rozsahu nezbytném k výkonu svých funkcí, k žádnému jinému účelu.

Dary, které jsou zaslány organizaci Ashoka prostřednictvím stránek, jsou zpracovány s využitím systému třetích osob. Informace týkající se kreditních/debetních karet budou uchovány touto stranou, jež poskytuje platební služby a přidruženou bankou dle jejich potřeb, aby mohla být platba Vašeho daru provedena. Informace vztahující se k Vaší kreditní/debetní kartě budou takovými subjekty uchovány jen v případě Vaší autorizace. Pokud se později rozhodnete, že si nepřejete, aby byly tyto informace uchovávány, můžete nás kontaktovat na adrese privacy@ashoka.org a my se se zpracovatelem plateb spojíme a odstranění takových informací zařídíme.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje uchováváme následovně:

 • technické údaje (např., IP adresu, informace o zařízení), které se nahodile shromažďují, když navštívíte naše stránky, jsou uchovávány po dobu 90 dnů;
 • pokud se rozhodnete odebírat od nás informační zprávy, uchováme Vaše informace až do chvíle, kdy se rozhodnete z odběru odhlásit. Následně uchováme pouze informace, které nám umožní vyhovět Vašemu přání z odběru se odhlásit;
 • pokud se rozhodnete poskytnou prostřednictvím stránek dar, uchováme Vaše údaje pro účel zpracování Vaší platby a abychom se ujistili, že byly transakce správně provedeny, vyrovnány, vráceny a zaúčtovány, abychom mohli identifikovat podvodné jednání a vyhovět právní úpravě zabraňující praní špinavých peněz, jakož i jiným právním předpisům a pravidlům, které se vztahují na nás či naše poskytovatele finančních služeb.
 • pokud se budete ucházet o zaměstnání v rámci organizace Ashoka, uchováme Vaše údaje po nezbytně dlouhou dobu, po kterou bude probíhat proces nabírání nového pracovníka, poskytování oznámení o nových pracovních pozicích, které vyhovují zájmům žadatelů či jejich profilů, avšak v žádném případě ne po dobu delší než dva (2) roky bez toho, aniž by došlo k potvrzení zájmu o práci v rámci naší organizace ze strany žadatele. V případě, že žadatel o zaměstnání uspěje, údaje o něm se stanou součástí složky zaměstnance a v ní budou uchovány po celou dobu zaměstnaneckého poměru a ještě po dobu šesti let od skončení zaměstnaneckého poměru.

Pokud uplyne lhůta pro uchování údajů, Vaše jednotlivé informace můžeme nadále uchovávat v anonymizované podobě za účelem lepšího pochopení procesů, které se děly v minulosti, a k tomu, abychom mohli vylepšovat naše stránky.

Vaše osobní údaje budou uchovávány delší dobu tehdy, pokud to bude vyžadovat právní předpis, anebo soudní příkaz, například v případě soudní pře.

JAK SE O VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DĚLÍME S TŘETÍMI STRANAMI

Ashoka funguje celosvětově a Vaše osobní údaje budou, za účelem poskytnutí služeb, které si vyžádáte, přemisťovány k poskytovatelům služeb, na které se vztahují jiné jurisdikce než ta, jež platí ve Vašem bydlišti, nejčastěji jurisdikce Spojených států amerických. O Vaše osobní údaje se dělíme s poskytovateli služeb, aby za nás mohli poskytovat některé služby. Od našich poskytovatelů služeb požadujeme, aby přijímali vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby byly Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, krádeží, neautorizovaným užitím, přístupem či změnou.

Budete-li žádat o zaměstnání prostřednictvím Job Boardu, osobní údaje, které nám poskytnete v rámci Vaší žádosti, budeme sdílet s osobami poskytujícími reference za účelem Vaší identifikace, aby naší organizaci mohli reference poskytnout.

Pokud jste uživatelem v rámci Evropské unie, ubezpečujeme Vás, že podnikáme všechny vhodné bezpečnostní kroky, když Vaše osobní údaje odesíláme mimo prostor EEA, což zahrnuje:

 • Smluvní doložky: Vaše osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, budou odeslány, uchovávány a zpracovávány ve Spojených státech amerických organizací Click and Pledge za účelem zpracování transakcí platebními kartami a organizací Form Assembly za účelem zpracování formulářových dat v rámci smluvních doložek Komise týkajících se odesílání osobních údajů do třetích zemí.
 • Štít soukromí: Osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, budou odeslány, uchovávány a zpracovávány organizacemi Amazon Web Services, Salesforce, Google Analytics, Jobvite (v případě ucházení se o práci), Stripe (v případě poskytnutí daru), což odpovídá tzv. Štítu soukromí Ministerstva obchodu Spojených států amerických mezi Spojenými státy americkými a Evropskou Unií. Tyto organizace stvrdily certifikátem, že jejich euro-americké štíty soukromí odpovídají principům upozornění, možnosti výběru, zodpovědnosti za další odesílání, bezpečnosti, integritě dat a omezení účelu, přístupu a postihu, vymáhání a odpovědnosti. Pro více informací o euro-americkém systému Štítu soukromí navštivte stránky amerického Ministerstva obchodu zabývající se Štítem soukromí (Privacy Shield).

Kromě situací zde popsaných Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich stránek, nebudeme prodávat bez Vašeho předchozího písemného souhlasu.

Vaše osobní údaje poskytneme policii a bezpečnostním složkám, úřadům a jiným organizacím, pokud to po nás bude vyžadovat zákon, anebo pokud budeme v dobré víře, že je takové užití rozumně potřebné k tomu, aby bylo možno:

 • vyhovět právnímu závazku, postupu či žádosti;
 • realizovat naše smluvní podmínky, jakož i jiné dohody, včetně vyšetřování jejich potenciálního porušení
 • odhalit, předejít a jinak bránit bezpečnost, zabránit podvodům či technickým chybám
 • ochránit práva, majetek či bezpečnost nás, našich uživatelů, třetích osob či veřejnosti dle požadavků právních předpisů (což se vztahuje také na výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvody a snížení úvěrového rizika).

Vaše osobní údaje sdělíme třetím stranám také v případě:

 • situací, kdy prodáme či koupíme podnik, anebo majetek, v kterémžto případě sdělíme Vaše osobní údaje potenciálnímu prodejci či kupci takového podniku, anebo majetku;
 • situace, kdy budeme my, anebo náš majetek, koupen třetí stranou, v kterémžto případě převod majetku bude zahrnovat také informace, které o Vás uchováváme.

Ashoka vyhoví všem v místě účinným právním předpisům, které se vztahují k ochraně Vašich údajů, a vynaloží rozumné úsilí, aby byly Vaše osobní údaje chráněny ve stejné míře jako před jejich přenosem. Stanou-li se Vaše osobní údaje předmětem jiných zásad ochrany osobních údajů, Ashoka vyhoví všem v místě účinným právním předpisům a jinak vynaloží veškeré rozumné úsilí, aby Vás vyrozuměla o takové změně.

Obyvatelé amerického státu Kalifornie mají ze zákona právo požádat o zveřejnění sdílení informací. Ashoka Vám poskytne vyrozumění o Vašich právech, aby se zabránilo v šíření Vašich osobních údajů, a zároveň o možnostech, jak se Vašeho práva domoci bezplatně. Pokud máte zájem o takové vyrozumění, podejte Vaši žádost písemně na adresu uvedenou níže. Váš požadavek specifikujte výslovným uvedením slov „California Customer Choice Notice“.

COOKIES A OSTATNÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

Sledovací technologie, pro zjednodušení zde souhrnně nazývané jako cookies, jsou určené ke sběru a ukládání malého množství informací o aktivitě prohlížení a obecně jsou používány k tomu, aby umožňovaly škálu funkcí včetně tzv. session managementu, přehrávání multimédií a sledování výkonnosti. Když navštívíte naše stránky, budou ve Vašem prohlížeči zpracovány cookies, buďto námi, anebo poskytovateli služeb, aby se uchovala informace o Vašich preferencích a vzorcích prohlížení stránek. Pro více informací o cookies a jak je spravovat, navštivte následující odkaz. http://www.allaboutcookies.org/. Cookies používáme pro tyto účely:

 • Poskytujeme Vám díky nim relevantní obsah
 • Umožňujeme přehrávání multimediálního obsahu a integraci se sociálními médii
 • Poskytujeme tzv. session management a bezpečnostní prvky
 • Zlepšujeme výkon stránek a relevanci obsahu

Pro více informací o typech cookies, které používáme na stránkách a o tom, jak je ovládáme, se prosím seznamte s našimi Zásadami používání cookies, které můžete nalézt zde: https://www.ashoka.org/en/cookie-policy. Tyto informace jsou součástí Zásad.

PROPOJENÉ STRÁNKY

Pro Vaše pohodlí mohou naše stránky uvádět odkazy, tzv. hyperlinky, které vedou na jiné stránky („propojené stránky“). Nejsme zodpovědní za způsob, jakým s osobními údaji nakládají takové propojené stránky či jakékoli společnosti, které nevlastníme a neovládáme, a naše Zásady se na tyto propojené stránky nevztahují. Propojené stránky mohou shromažďovat i další údaje, než které shromažďují naše stránky. Žádné takové propojené stránky, ani služby a produkty na nich popisované a nabízené, ani žádný jiný obsah na propojených stránkách, neschvalujeme. Doporučujeme Vám, abyste si vyhledali a přečetli zásady ochrany osobních údajů spojené s každou propojenou stránkou, kterou navštívíte, a porozuměli tomu, jak jsou údaje o Vás shromažďovány, používány a chráněny.

DĚTI

Tyto stránky nejsou určeny k používání pro děti mladší 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje takovýchto dětí. Pokud se dozvíme, že jsme nevědomě nashromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, vynaložíme veškeré rozumné úsilí, abychom odstranili takové údaje z našich stránek, záznamů a databáze. Pokud se dozvíte, že jsme nevědomě nashromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let, prosím neprodleně nás kontaktujte na adrese privacy@ashoka.org.

Jakýkoli občan amerického státu Kalifornie, který je mladší osmnácti (18) let a který se zaregistroval k používání těchto stránek, a který vložil obsah či informaci na stránky, může požádat o odstranění takového obsahu či informace kontaktováním adresy privacy@ashoka.org. Je zapotřebí, aby bylo objasněno, kde na stránkách k takovému vložení obsahu či informace došlo a dosvědčení toho, že byl obsah či informace vložena právě uživatelem, který o odstranění daného obsahu či informace žádá. Ashoka následně vynaloží veškeré rozumné úsilí, aby v dobré víře odstranila příspěvek z míst umožňující veřejné zhlédnutí obsahu, anebo takový příspěvek anonymizovala, aby nezletilá osoba nemohla být identifikována; to vše v míře dle účinného práva. Proces takového odstranění příspěvku nemůže zajistit úplné či komplexní odstranění. Třetí osoby jako vyhledávací programy, na které nemá Ashoka vliv, mohou například znovu zveřejnit, anebo archivovat takový obsah.

BEZPEČNOST

Na bezpečí Vašich osobních údajů nám záleží. Používáme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou, krádeží, neautorizovaným používáním, přístupem a změnami. Informace nám zaslané a stránkami zveřejňované šifrujeme pomocí technologie Transport Layer Security (TLS). Tím, že data šifruje, se technologie TLS pokouší zabránit tomu, aby kdokoliv jiný tato data při cestě internetem přečetl. Přesuny informací po internetu a v e-mailech však bohužel nejsou zcela bezpečné. Třebaže uděláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili Vaše osobní údaje, namůžeme zaručit bezpečnost Vašich informací zaslaných přes naše stránky, anebo emailem. Každý přesun informací se děje na Vaše vlastní nebezpečí. Jakmile informace od Vás obdržíme, přijmeme vhodná technická a organizační opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou, krádeží a neautorizovaným použitím, přístupem a změnami.

VAŠE PRÁVA

Máte právo přístupu k osobním údajům, které o Vás uchováváme. V míře dovolené účinnými právními předpisy máte také právo žádat o úpravu či vymazání Vašich osobních údajů, právo žádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje, vyjma potřeby je uchovat za některých okolností. Máta také právo obdržet kopii Vašich osobních údajů v běžně používaném, strojem čitelném, formátu. Tato práva můžete uplatnit tím, že nás kontaktujete na adrese privacy@ashoka.org. Váš požadavek na úpravu či odstranění Vašich osobních údajů můžeme odmítnout, pokud je jejich uchování nezbytné, například v kontextu právních sporů či jiných okolností, kde to vyžaduje právní řád.

V případě, že jste poskytli Váš souhlas, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete jej kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete na adrese privacy@ashoka.org.

Vždy máte právo vznést námitky ke způsobu, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje o Vás, abychom Vám zasílali marketingová sdělení, včetně situací, kdy pro takové účely vytváříme profily. V takovém případě přestaneme pro takový účel Vaše osobní údaje zpracovávat.

STÍŽNOSTI

V případě, že si budete přát vznést stížnost na způsob, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, prosím kontaktujte v prvním kroku adresu privacy@ashoka.org a my se vynasnažíme vyřešit Váš požadavek tak rychle, jak to bude možné. Tímto Vás neodrazujeme od možnosti uplatnit Vaše právo vznesením nároku u kompetentního úřadu na ochranu osobních údajů v zemi, ve které v rámci Evropské Unie bydlíte či pracujete a kde podle Vás k zásahu do Vašich práv na ochranu osobních údajů došlo.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady budeme v budoucnu pravidelně podrobovat revizi. Pokud tak učiníme, zveřejníme nové zásady na našich stránkách a změníme datum účinnosti Zásad. Proto Vás prosíme, abyste tyto Zásady často kontrolovali. Budete-li v používání stránek pokračovat poté, co se Zásady změní, znamená to, že takové změny přijímáte s výjimkou situací, kde takový postup neumožňuje místní právní řád.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli dotazy, obavy či stížnosti týkající se našeho používání Vašich osobních údajů, anebo pokud byste chtěli požádat o přístup, úpravu či odstranění Vašich osobních údajů, zašlete Váš požadavek na adresu:

Ashoka Innovators for the Public
c/o Personal Data Privacy Team
1700 North Moore Street
Suite 2000
Arlington, VA 22209
USA

Pokud se chcete odhlásit z odběru zpráv od Ashoky, navštivte prosím https://www.ashoka.org/unsubscribe. Můžete také oslovit náš tým zabývající se ochranou osobních údajů emailem na adrese privacy@ashoka.org.

Pokud jste uživatelem v Evropské Unii, můžete také kontaktovat naše zástupce na adrese:

Haus der Philanthropie,
Schottenring 16, 3. OG,
1010 Vienna,
Austria