Kromě možnosti seznámit se s novými lidmi byly na akci také čtyři občanské iniciativy z oblasti řešení exekucí, systémové změny ve vzdělávání a obrany ústavního pořádku, které představily své advokační cíle pro rok 2019 a nabídly možnost přímého zapojení.

  • Protikorupční platforma Rekonstrukce státu, která prosazuje zákony pro odpovědnější politiku a hlídá mantinely demokracie
  • Radek Hábl, sociální inovátor a Ashoka Fellow, který mění způsob, jakým společnost řeší předlužení lidí a přináší systémová řešení
  • EDUin, který proměňuje české vzdělávání tak, aby zlepšení pocítili na každé škole
  • Rodiče za inkluzi, kteří prosazují téma společného vzdělávání a podporují rodiče, aby se děti mohly vzdělávat společně.

Podruhé byli také vyhlášeni výherci ceny Sleduj dopad, kterou uděluje iniciativa Impact Academy v partnerství s Ashokou. Ocenění získaly výroční zprávy organizací, jež nejlépe zachycují a prezentují svůj společenský dopad. Vítěznou zprávu uveřejnil spolek Pražské matky. O druhé místo se podělily Nadace Open Society Fund Praha a organizace Lata. Stejně tak třetí místo obsadily dvě organizace - Greenpeace Česká republika a Jahoda. Zvláštní cenu za skvěle zpracovanou infografiku si odnesl Člověk v tísni.

Tento rok se také na palubě poprvé představilo Advokační fórum, které založila Ashoka spolu s Open Society Fund Praha.