Home

Novinky

hopin_1500x600_1 (1).jpg

Thu, 16 Jul 2020

Sme na jednej lodi, nech ste kdekoľvek.

Najvačšie medzisektorové stretnutie v Česku a na Slovensku

najednelodi_1360x525-SK.jpg

Už od roku 2015 ASHOKA v Českej republike zapojuje biznis do systémových riešení spoločenských problémov. Na palube Cargo Galerry sme usporiadali 5 veľkých letných medzisektorových stretnutí. Tento rok sme prvýkrát pripravovali stretnutie Na jednej lodi nielen na Vltave ale i na Dunaji. A pretože toto leto je proste iné, rozhodli sme sa nakoniec stretnutie usporiadať dohromady a online.

NA JEDNEJ LODI je 

neformálne networkingové stretnutie, ktoré prepája ľudí z komerčného i nekomerčného sveta a dáva im priestor pre zahájenie spolupráce s priaznivým spoločenským dopadom. 

akcia, ktorá posúva možnosti medzisektorovej spolupráce ďaleko za hranice filantropie.  

~ akcia, ktorá vyvracia predsudky o tom, že „nezisk chce od biznisu len peniaze“ a „biznis nemôže mať spoločenský prínos“ 

príležitosť pre všetkých, kto si dokážu predstaviť lepší svet a chcú ho začať aktívne tvoriť. 

 

PREČO BY STE MALI PRÍSŤ NA LOĎ? 

~ Chcete aktívne prispievať k riešeniu spoločenských problémov? Máte chuť ponúknuť svoju expertízu, schopnosti, finančnú pomoc alebo kontakty? 

~ Pracujete na riešení spoločensky prospešného projektu a chcete ho posunúť dopredu zapojením ďalších aktérov, ktorých oslovuje rovnaká téma?

Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali kladne, tak by ste na Jednej lodi určite nemali chýbať. Každoročne je na Lodi mimoriadna koncentrácia ľudí, ktorí usilujú o spoločenské inovácie a sú v tom úspešní. Veríme, že vďaka stretnutiu Na jednej lodi dokážete prepojiť dva doposiaľ oddelené svety a spoločne uskutočniť veľkú spoločenskú zmenu. Veľké veci nakoniec vždy menia ľudia. Ahoj na jednej lodi! 

Rezervujte si svôj palubný lístok

 

Vaša akcia je unikátna v tom, že prepája nepriebojný mimovládny sektor s akcieschopným biznisom. Takýto networking šetrí mnoho času a prepája ľudí alebo projekty, ktoré by sa cielene ani nemohli stretnúť.“

 

Táto akcia robí neuveriteľnú vec – prepája bubliny a je atraktívna pre mnoho veľmi vyťažených ľudí, ktorých dokáže pozvať v jeden deň na jedno miesto. Šetrí neuveriteľne čas, ktorý by človek venoval oslovovaniu, prípadne samotným schôdzkam a ich realizácii každej zvlášť.“

 

„Je skvelé byť na jednej lodi s ľuďmi, ktorí majú víziu a chcú tvoriť. Je to inšpiratívne, nabíja to energiou a svojim spôsobom takáto akcia dáva vieru v to, že môžeme dokázať „niečo viac.“

 

„Táto akcia predstavuje miesto, na ktorom sa stretnú ľudia, ktorí by za normálnych okolností nemali veľkú šancu stretnúť. Prepája v bežnom svete neprepojiteľné.“

 

„Je to akcia, kde networking nepôsobí kŕčovite, ale veľmi prirodzene a všetci sme tomu otvorení. Verím ,že z toho vzíde nejaká spolupráca a aj keby nie, tak som aspoň mala možnosť spoznať mnoho zaujímavých firiem a mimovládnych organizácii, o ktorých by som nemala poňatie.“

 

(Ohlasy z plavby 2019)

Organizačný tím

Fotky

Partneri

Ďakujeme všetkým partnerom, vďaka ktorým si môžeme našu spoločnú plavbu poriadne užiť.