Když se ze spolupráce stane tradice

Bezplatnou linku pro děti v krizové situaci, Linku bezpečí, podporuje O2 už čtvrt století!

Bezplatnou linku pro děti v krizové situaci, Linku bezpečí, podporuje O2 od jejího vzniku v roce 1994. Díky vzájemné spolupráci se podařilo pomoci bezpočtu ohrožených dětí. V posledních letech se obě organizace soustředí na systematickou péči o drobné individuální dárce, díky kterým by linka získala ještě větší finanční stabilitu.

Krizové telefonické linky začaly vznikat před desítkami let jako záchranná síť, která má pomoci odvracet sebevraždy. Ukázalo se ale, že jsou pro mnoho lidí užitečné i jinak než jako akutní pomoc v tíživé situaci. Dnes poskytují širokou paletu psychologických a sociálních služeb. Linka bezpečí byla první dětskou krizovou linkou v České republice pro děti. Nyní je dostupná nonstop a zdarma. Založila ji nadace Naše dítě, pod kterou linka fungovala deset let. Telefonní spojení pro Linku bezpečí tehdy zdarma zřídil a poskytl SPT Telecom. Tato spolupráce přečkala všechny vlastnické změny a pokračuje i s firmou O2 Czech Republic.

O začátcích vzájemné spolupráce mluví ředitel korporátní komunikace O2 Czech Republic Hany Farghali: „Je naprosto samozřejmé, že se společnost našeho formátu věnuje podpoře společenské odpovědnosti. Před 25 lety jsme se rozhodli poskytnout naše know-how a technologie na pomoc ostatním a jsme pyšní na to, že se z této spolupráce stala tradice.“ 

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí popisuje změny, kterými linka v průběhu času prošla: „Za dobu, co linka funguje, je zcela přirozené, že se toho mnoho změnilo. Museli jsme reagovat na nástup mobilů a naučit se přistupovat k řešení některých situací nově a jinak. Dalším zlomem byla možnost komunikovat s dětmi online prostřednictvím mailů a chatu. Změnilo se i to, jak získáváme peníze na provoz. Kromě státní dotace, která zajistí částečný provoz, nás podporují především firemní dárci, obce a generální partneři, jako je právě Nadace O2. Díky nim jsme dostupní zdarma, nonstop a jsme schopni rozšiřovat naše služby.“ 

Nadace O2 už druhým rokem finančně podporuje „Individuální fundraising“ Linky bezpečí. „Pomáhá nám nacházet nejlepší cesty, jak pracovat s individuálními dárci. Díky této podpoře jsme se mohli zaměřit na oslovování dárců z řad občanů. Komunikovat s nimi prostřednictvím e-mailingu a sociálních sítí. Tato oblast byla dříve opomíjena a nyní se stává jedním z pilířů pro ekonomické udržení chodu Linky,“ říká Soňa Petrášková. Dalším krásným projektem, který je možný díky Nadaci O2 poskytovat v takové míře, je Linka bezpečí ve vaší třídě. Jedná se primárně o edukativní a preventivní nástroj. Ve dvou hodinách se děti seznámí se službami, které Linka nabízí, zároveň je velká část sezení věnována jejich dotazům, situacím, s kterými se oni či spolužáci setkávají. 

Tento rok slaví Linka bezpečí 25 let svého fungování. „Toto krásné jubileum oslavujeme kampaní v regionech,“ popisuje Soňa. „V nich se setkáváme s odbornou veřejností a zástupci regionů. Prezentujeme zkušenosti Linky a otevíráme kroky k další spolupráci. A právě Nadace O2 je jedním z partnerů, který se na kampani podílí.“

Spolupráce Linky bezpečí a Nadace O2 by se dala jedním slovem popsat jako „rovnováha“. Linka se zaměřuje na prevenci před nástrahami, s nimiž se mohou děti ve svém životě setkat a neumí si s nimi poradit. Současně ale spolupráce s Nadací O2 znamená i podporu chodu samotné Linky bezpečí a získávání dalších finančních prostředků na jeho zajištění. „Velmi si vážíme dlouhodobého a stabilního generální partnerství s Nadací O2 a těšíme se na dalších 25 let,“ uzavírá ředitelka Petrášková.

 

Potkali se a šli do toho společně. 
Vy můžete také!

Logo NJL

Soňa Petrášková a Hany Farghali

Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí a Hany Farghali, ředitel korporátní komunikace O2 Czech Republic | Autor: Igor Paliatka