Na jedné lodi 2016

Své druhé pokračování mělo setkání Na jedné lodi také 29. června 2016.

Opět se na jedné palubě potkali zástupci nezisku a byznysu, aby mohli společně otevřít téma provozních nákladů neziskových organizací. Řešilo se proč a jak bychom se měli bavit o provozních nákladech neziskovek, ať už v rolích dárců, ředitelů organizací nebo jejich zaměstnanců.

Tentokrát samotné večerní networkingové párty předcházela celodenní konference plná zajímavých případových studií a zvučných jmen. U kulatých stolů se potkali například:

  • Robert Basch ředitel nadace Open Society Fund
  • Antonín Kokeš, zakladatel Antonínova pekařství a Albi
  • Martina Břeňová, Nadační fond Avast
  • David Lukeš, Centrum Paraple
  • Tomáš Řemínek ředitel Nadace Karla Janečka
  • Štěpán Kačena, Marketing KPMG Česká republika
  • Adam Švejda, Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR)
  • David Neveselý, Havel & Partners
  • a mnoho dalších.

Na debaty u kulatých stolů ještě navázala Jitka Nesrstová, která pracuje ve Frank Bold pro projekt Rekonstrukce státu. Na jedné lodi nabídla posluchačům trochu jiný pohled na téma provozních nákladů organizací. Upozornila na to, že je důležité, aby se společensky prospěšné organizace naučily své vícenáklady sdílet s veřejností i donory. Na druhé straně vybídla firmy, aby se o tyto náklady zajímaly i nad rámec toho, kolik procent celkového rozpočtu tvoří. Mohou totiž přijít na to, že část z nich mohou převzít na sebe např. pro bono službami, a tím organizacím efektivně pomáhat.

Na této lodi také proběhlo druhé pracovní setkání pracovní skupiny zabývající se otázkou sledování dopadu činnosti organizací. Výsledkem činnosti této skupiny byl vznik Impact Academy. Je nám ctí, že jsme mohli být u zrodu tohoto intezivního transformačně vzdělávacího programu. Hlásit se do něj mohou organizace občanské společnosti, sociální podniky a zástupci donorů, kteří se snaží o prosazení pozitivní společenské změny. Jak už název akademie napovídá, absolventi se tu naučí jak lépe sledovat dopad své činnosti a jak ho ještě zvýšit. 


Fotogalerie

Autor: Jan Hromádko