Impact Academy

Učí organizace občanské společnosti zvyšovat dopad jejich činností.

Ze spolupráce Báry Komberec Novosadové s organizací Ashoka a dalších aktérů vznikla Impact Academy – iniciativa, která pomáhá organizacím občanské společnosti naplno využívat jejich potenciál pro dosažení pozitivního dopadu. Coby dlouholetá podporovatelka Ashoky, byla u zrodu tohoto projektu také filantropka a podnikatelka Silke Horáková. Díky svým bohatým zkušenostem pomáhá Impact Academy s rozvojem udržitelného financování. Podílela se také na přípravě intenzivního vzdělávacího programu Ukaž změnu. Ten učí organizace občanské společnosti, sociální podniky a zástupce donorů jak si dobře a smysluplně naplánovat dopad své činnosti i jak jej sledovat. „Mám radost, když vidím, jak se účastníkům a absolventům Impact Academy daří měnit svět k lepšímu. Přitom je klíčové správně si nastavit cíl společenského dopadu své organizace a dobře nastavit strategie a odhadnout kroky, jak se k němu dostat,“ popisuje své dojmy Silke.

Impact Academy svým programem Ukaž změnu provedla už devět organizací, ke kterým patří např. Nadace Via, Nadace OSF, Kokoza, Rubikon Centrum či Fokus Praha. Desítky dalších inspiruje prostřednictvím workshopů, publikací či individuálních konzultací. 

Nicméně cílem Impact Academy není jen učit organizace jak sledovat dopad, ale i jeho postupné zvyšování. Jak dodává Bára: „Jde nám o poznání toho, jakého dopadu chceme a můžeme dosáhnout, hledání cesty, jak se nám to může podařit a smysluplného způsobu, jak náš dopad sledovat. Klíčem ke zvýšení dopadu organizací je pro nás jejich učení se. Zájem Silke o naši práci a její intenzivní podpora je pro nás důležitým motorem."

 

Potkaly se a šly do toho společně. 
Vy můžete také!

Logo NJL

Barbora Komberec Novosadová a Silke Horáková

Učí organizace občanské společnosti zvyšovat dopad jejich činností. Barbora Komberec Novosadová z Impact Academy a Silke Horáková, zakladatelka Tilia Impact Ventures a majitelka Albatros Media | Autor: Igor Paliatka