Marie Ringler

Vede práci Ashoky v Evropě. V roce 2011 založila rakouskou kancelář Ashoky a brzy nato převzala funkci regionální ředitelky pro střední a východní Evropu.

Koncem 90. let pomohla vybudovat Public Netbase, uměleckou instituci, která zkoumá sociální důsledky internetu a nových technologií skrze objektiv umění. Později se stala její výkonnou ředitelkou. V roce 2001 byla zvolena členkou regionálního parlamentu a městské rady ve Vídni. Během svého působení ve funkci se soustředila na rozvoj politiky zaměřené na podporu inovací ve společnosti, působila v poradním výboru obchodního oddělení města Vídně, iniciovala strategii Open Source Software města a vytvořila program federální politiky pro inovace.

Jako evropská lídryně vede Ringler práci Ashoky ve více než 26 národních kancelářích, které podporují více než 570 sociálních podnikatelů („Ashoka Fellows“). Ringler je také 2. tazatelkou v procesu Global Fellow Selection Ashoky a vedla celosvětový výběrový proces pro více než 50 fellows v zemích jako je Indonésie, Nigérie, Mexiko, Kolumbie a USA. Její práce byla rozsáhle prezentována v mezinárodních médiích a je častou řečnicí na konferencích a akcích zaměřených na sociální podnikání, sociální inovace, mezisektorovou spolupráci a politiku. Byla členkou dozorčí rady Rakouské vysílací agentury (ORF) a působí v porotách několika cen.